Ara

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu

09.07.2021 18:46

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Nural İMİK TANYILDIZI (Başkan)

Prof. Dr. Abdulhalim AYDIN (Üye)

Prof. Dr. Süleyman İLHAN (Üye)

Prof. Dr. Ömer AYTAÇ (Üye)

Doç. Dr. Süleyman İLASLAN (Üye)

Doç. Dr. Adem DOĞAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAVURAN (Üye)

Hızlı Erişim