Ara

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Misyon

09.07.2021 18:46

Misyonumuz, evrensel etik değerleri kendine rehber edinen, demokrasiyi ve insan haklarını bir ilke olarak benimseyen, bilimsel bilgiyi ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları uygulayabilen, ulusal ve küresel ölçekte medya sektörünün ve kültür endüstrisinin dinamiklerini analiz edebilen, eleştirel düşünen ve yaratıcılığını geliştiren bireyleri medya ve iletişim sektörüne kazandırmak; aynı zamanda, içinde yaşadığı topluma ve tüm dünyaya karşı duyarlı olmayı ve kamu yararını gözetmeyi merkezine alan bir yurttaşlık bilincini geliştirmektir.

Hızlı Erişim